Bijeenkomst Platform actiematig fondsenwerven

14 oktober 2014

Deze bijeenkomst is geannuleerd. Stuur bij interesse een mail naar Mark Molenaar (m.molenaar nov.nl).

Tijdens de NOVi-bijeenkomst van 20 mei 2014 presenteerde Mobillion een platform voor actiematig fondsenwerven, waarmee personen en vrijwilligersorganisaties geld mee kunnen inzamelen. Graag nodigen we serieus geïnteresseerde vrijwilligerscentrales uit om het voorstel van Mobillion en de (positieve) implicaties daarvan te bespreken. 

Wat is het?

Via het digitaal actieplatform zoals wij dat voor ogen hebben, kunnen vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven voor hun doelen acties aanmaken en geld inzamelen via de vrijwilligerscentrale. Het is dus de vrijwilligerscentrale die haar achterban dit systeem aanbiedt. Het systeem wordt betaalbaar omdat we dat als vereniging gaan doen. 

Vrijwilligerscentrales kunnen met het systeem:

  1. de mogelijkheid van online fondsenwerving beschikbaar stellen voor lokale vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven;
  2. een aanvulling krijgen op de eigen fondsenwerving; 
  3. de naamsbekendheid verhogen en zich op weer een andere manier profileren;
  4. de gemeente laten zien dat ze op deze manier (als enige?) hun rol pakken in het ondersteunen van de participatiesamenleving.

 

Hoe werkt het?

Met het actieplatform is het mogelijk om fondsen te werven bij particulieren via vrijwilligers(organisaties). Elke deelnemende vrijwilligerscentrale krijgt een eigen installatie. De vrijwilligerscentrale roept vervolgens vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven op om in actie te komen voor hun doelen. Hiervoor kunnen deze ‘actiestarters’ zelf een (persoonlijke) actiepagina aanmaken (‘wij verzorgen taallessen aan allochtone vrouwen’, ‘wij bezoeken eenzamen in de buurt’, ‘wij organiseren een straatvoetbaltoernooi’, ‘ik loop de 4-daagse’, ‘ik organiseer een etentje’) en deze actiepagina verspreiden onder familie, vrienden en bekenden. Donateurs kunnen vervolgens eenvoudig doneren aan deze actie. De actiestarter ziet hoeveel hij heeft opgehaald en ook de vrijwilligerscentrale kan zien hoeveel is opgehaald. De centrale betaalt vervolgens uit aan de actiestarter zodat die zijn actie kan volvoeren.

Wat gaat het waarschijnlijk kosten?

De nu volgende bedragen zijn gebaseerd op een deelnemersaantal van 40 vrijwilligerscentrales.

  1. Eenmalige opstartkosten zijn € 605,- inclusief BTW per vrijwilligerscentrale.
  2. Jaarlijkse licentiekosten van € 170,- inclusief BTW per vrijwilligerscentrale.
  3. De uren die de vrijwilligerscentrale erin steekt om organisaties en burgerinitiatieven voor te lichten, te enthousiasmeren. 
  4. De tijd die de vrijwilligerscentrale moet besteden om de donaties over te maken aan de deelnemers aan het platform.

 

Wanneer gaat de bijeenkomst door?

Deze bijeenkomst is geannuleerd. Stuur bij interesse een mail naar Mark Molenaar (m.molenaar nov.nl).

Om de kosten voor het systeem laag te houden, hebben we genoeg deelnemers nodig. Het voorstel van Mobillion gaat uit van veertig deelnemers, maar we laten de bijeenkomst doorgaan als er twintig deelnemers voor de bijeenkomst zijn. 

Datum, tijdtip en locatie

De bijeenkomst is op 14 oktober 2014 van 10.30 tot 12.00 in Utrecht. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie. 

Gratis bijeenkomst, maar...

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar we willen echt alleen serieus geïnteresseerden die ook echt aan de slag willen met (het aanbieden van) actiematig fondsenwerven. Bij annuleren of wegblijven zonder opgaaf van reden brengen we € 50,- in rekening. De bijeenkomst is exclusief voor leden van de vereniging. Lid worden kunt u hier: http://nov.nl/lid-worden 

Meer informatie

Na aanmelding ontvangt u het voorstel dat Mobillion voor NOV heeft gemaakt. Wilt u voor of na die tijd meer informatie, dan kunt u terecht bij Mark Molenaar, m.molenaar nov.nl, 0610922192.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is geannuleerd. Stuur bij interesse een mail naar Mark Molenaar (m.molenaar nov.nl).