Besloten Strategiebijeenkomst

16 april 2015

Vereniging NOV kijkt regelmatig met belanghebbenden of haar visie en strategie nog aansluiten bij de missie én of ze nog toekomstbestendig zijn. Want vrijwilligerswerk doet er meer toe dan ooit, in positieve en negatieve zin. Van burgers die zelf initiatief nemen tot hen die haast gedwongen worden. De politieke, maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen die eraan ten grondslag liggen, roepen echter een aantal spanningen op. Spanningen die vragen oproepen voor onze vereniging.

Dit doen we op donderdag 16 april 2015 van 17.00 tot 20.30 uur te Utrecht. De bijeenkomst wordt geleid door Dedan Schmidt, interim-directeur CBF (voorheen Berenschot) en auteur van diverse publicaties over brancheverenigingen.