Basisinstructie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

31 januari 2017

Basisinstructie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld voor adviseurs in Utrecht, van 10.00 tot 15.00 inclusief lunch.

Over Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld wordt door Vereniging NOV toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Door via de Zelfevaluatie naar de onderscheiding toe te werken, verbeteren organisaties hun beleid, de praktische implementatie ervan, de tevredenheid van de vrijwilligers en ook de effectiviteit van de inzet. Ze worden er een betere en completere organisatie door. Dat merken bestaande en nieuwe vrijwilligers, maar ook andere stakeholders. Meer informatie over vind je op http://nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld

Wat adviseurs Goed Geregeld doen

Adviseurs Goed Geregeld beoordelen de Zelfevaluatie en het vrijwilligersbeleid van organisaties en helpen organisaties in aanmerking te komen voor het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Ook kunnen organisaties vragen adviseurs het proces van zelfevalueren te begeleiden. Doorgaans zijn dit betaalde of gesubsidieerde trajecten. Om als adviseur Goed Geregeld aan de slag te mogen, moeten adviseurs beschikken over een licentie en de Basisinstructie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld gevolgd hebben.

Kosten Basisinstructie en licentie

Aan het adviseurschap Goed Geregeld zijn kosten verbonden. De kosten voor de Basisinstructie bedragen € 250,- per deelnemer. Adviseurs die de Basisinstructie hebben gevolgd, hoeven gedurende het lopende jaar nog geen licentiekosten te betalen. Deze licentiekosten zijn € 250,- per twee adviseurs. Op deze licentie kan een adviseur dus ook een andere adviseur (van een andere organisatie) inschakelen, zolang die voldoet aan de voorwaarden om het adviseurschap uit te mogen oefenen.

Over de Basisinstructie

Tijdens de Basisinstructie lichten we de procedure van het NOV-keurmerk toe en oefenen adviseurs met praktijksituaties voor het beoordelen van de Zelfevaluatie en het vrijwilligersbeleid van vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen. Ook werk je aan het implementeren van Goed Geregeld in je reguliere werk en je acquisitiecapaciteiten. Het minimumaantal deelnemers aan deze Basisinstructie is 6 en het maximum is 16 deelnemers.

Aanmelden 

Graag nodigen we je uit aan de Basisinstructie deel te nemen. Aanmelden kan tot 26 januari 2016 door Sanne van Viegen (s.vanviegen nov.nl) een mail te sturen met al je contactgegevens. Annuleren kan tot uiterlijk 1 week voor de instructiedatum. Na aanmelding moet je je CV aan ons mailen. Voor vragen kun je terecht bij Sanne. 

Afmelden

Afmelden voor de Basisinstructie kan uiterlijk een week van tevoren. Daarna zijn we genoodzaakt de kosten voor de instructie door te berekenen.

Voorwaarden adviseurschap

Een adviseur mag zelfstandig trajecten Vrijwillige Inzet Goed Geregeld uitvoeren als hij:

  1. succesvol een HBO-opleiding heeft afgerond of beschikt over minimaal drie jaar werkervaring op HBO-niveau;
  2. aantoonbare ervaring heeft in organisatieondersteuning en/of advies op gebied van vrijwilligerswerk;
  3. de Basisinstructie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld heeft gevolgd en heeft meegelopen met ervaren adviseur of begeleiding van een ervaren adviseur heeft gekregen bij een eerste traject;
  4. de jaarlijkse intervisie bijwoont;
  5. minimaal 2 organisaties per jaar begeleidt voor meer dan tien uur per organisatie of twintig uur in totaal als hij meerder organisaties begeleidt zonder tot een onderscheiding te komen;
  6. de steekproefsgewijze controle (wanneer van toepassing) goed doorstaat en de correcties als gevolg van de steekproef in zijn werkwijze doorvoert.