Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst Verenigingsdemocratie

22 juni 2017

Graag nodig we leden, niet-leden en relaties uit voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitend de Themabijeenkomst Verenigingsdemocratie Structuren uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst op donderdagmiddag 22 juni 2017 in Utrecht. Save the date of meld je alvast aan voor de ALV en/of de Themabijeenkomst!

Agenda Algemene Ledenvergadering

Van 13.30 tot uiterlijk 14.30 uur.

  • Opening door NOV-voorzitter Ella Vogelaar
  • Verantwoording over het jaar 2016
  • Democratische inrichting en besluitvorming Vereniging NOV
  • Mededelingen en actuele ontwikkelingen

 

banner alv 22 juni 2017

Themabijeenkomst Verenigingsdemocratie

Structuren uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst

Veel verenigingen, waaronder NOV, zoeken naar vernieuwing van hun verenigingsdemocratie zodat het aantrekkelijker wordt om mee te doen en mee te beslissen. Een participatief democratisch proces en structuur dragen een vitale en effectieve beleidscyclus.

Een algemene ledenvergadering trekt steeds minder leden, ook al is het juridisch-statutair een goede vorm van controle, inspraak en democratisch tegenspel. Draagvlak en kwaliteit van het democratische proces nemen daardoor af. Een leuk nevenprogramma met sprekers en workshops, dat dan wel goed bezocht wordt, is niet de oplossing. Hoe kan het dan wel?

Veel organisaties stoeien met verenigingsdemocratie. Politieke partijen, vakbonden, sportverenigingen en vele anderen hebben hetzelfde vraagstuk. Ook gemeenten, al zijn dat geen verenigingen, zoeken naar andere rollen, verbinding, communicatie en dynamischer inrichting van de democratie met burgers. Een organisatie als Scouting Nederland weet wél haar leden te betrekken in het bepalen van de koers en doen dat ook samen met hun 1000 lokale groepen. En er zijn meer organisaties die dat kunnen. Wat kunnen we van andere vrijwilligersorganisaties en ook anderen buiten onze branche hieruit leren?

Vier workshops, twee workshoprondes

In twee workshoprondes komen de verschillende praktijkervaringen met hun do’s en don’ts in korte presentaties en gesprekken over de bühne! Je woont maximaal 2 workshops bij. Je kiest op de dag zelf welke en vol is vol.

1. De lokale democratie als voorbeeld en inspiratie!
Een workshop over de zoektocht en vernieuwing van de lokale democratie. Hoe organiseer je het samenspel tussen het (mee)beslissen (representatieve democratie) met ook (mee)denken/zeggenschap en (mee)doen als vormen van participatie. Het creatief adviesnetwerk De 7 Zebra’s werkt samen met Movisie met gemeenten om tot andere en nieuw vormen te komen. Wat zien zij werken en wat niet? Gemeenten experimenteren met bewonersraadplegingen als de G1000. Wat kunnen verenigingen leren van deze praktijk?

2. De participatieve democratie in Scouting Nederland
Scouting kent een formeel model met De landelijke Raad als afspiegeling van de representatieve democratie (getrapt ledenraadmodel). Onlangs is een nieuw strategisch beleid van de grond af aan opgebouwd met  leden en andere stakeholders. De formele lijn en het bestuur zijn onderdeel van dit nieuwe proces. Implementatie van beleid begint nu al aan het begin van het traject! Wat doen zij nu anders? Wat werkt? Hoe matchen de participatieve vormen met de reguliere structuur? Scouting Nederland was in 2016 genomineerd voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen met dit proces.

3. Online participatie als aanvulling of alternatief?
Wat is er allemaal mogelijk naast of in plaats van het traditionele vergaderen als vorm van democratie. Hoe is er online een veel breder bereik, draagvlak en binding met je leden te krijgen in de vereniging?  Wat kan digitale communicatie in meedenken, meedoen en ook de formele besluitvorming betekenen?  Jan-Maarten van den Oever en Raoul Kramer (managing director van De Socioneers) zijn als ontwikkelaars betrokken geweest bij o.a. de online innovatie en toepassing van de ledendemocratie van de PvdA. Zij delen hun kennis en ervaring met jou.

4. Structuur en/of cultuur?
In het zoeken naar hoe het anders kan, staan twee perspectieven naast elkaar. Die van de verandering van de structuur, waarbij bijvoorbeeld de ALV plaatsmaakt voor de structuur van een Ledenraad. Het tweede perspectief is die van de cultuurinterventies: met welk ander gedrag van de leden betrek je hen? Individueel (digitaal) of collectief in meetings, bijeenkomsten, kampvuurgesprekken? Wat zijn de ervaringen van het werken met een gekozen Ledenraad? Wat levert dat op en wat is er meer nodig? Leer mee van de praktijk van Diabetesvereniging Nederland.

Voor wie?

De ALV is voor NOV-leden, maar kom gerust een kijkje nemen als niet-lid. 

De Workshops Verenigingsdemocratie zijn ook voor niet-leden en geschikt voor:

  • bestuursleden
  • voorzitters
  • directie of directieleden
  • verenigingssecretarissen
  • medewerkers/adviseurs VWC’s
  • NOV-relaties, actief op organisatieverandering

 

Locatie en tijden

De Algemene Ledenvergadering en de Themabijeenkomst Verenigingsdemocratie vinden plaats bij Vereniging NOV aan de Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA in Utrecht (zie routebeschrijving). De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer, te voet en te fiets. Ook de bereikbaarheid per auto is niet heel slecht, maar Utrecht is geen autovriendelijke stad en er zijn heel veel werkzaamheden in de omgeving van NOV. Hou daar rekening mee in de planning en kom bij voorkeur niet met de auto.

Programma en tijden

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - ALV
14.30 uur - Inloop Themabijeenkomst Verenigingsdemocratie Structuren uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst
15.00 uur - Start Themabijeenkomst Verenigingsdemocratie
17.00 uur - Afsluiting met een drankje en hapje

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan tot 19 juni 2017 via deze link: https://www.yled.nl/nov.nl/democratie/nl

De inschrijving voor de workshops Verenigingsdemocratie is ter plekke en vol is vol. 

De Themabijeenkomst Verenigingsdemocratie is gratis, maar niet kosteloos. Heb je je aangemeld, maar kun je onverhoopt niet? Regel dan vervanging of meld je zo snel mogelijk af bij Petra Zeverboom: p.zeverboom nov.nl

Ontvangst vergaderstukken ALV

Als je je hebt aangemeld voor de ALV, ontvang je twee weken voor de ledenvergadering de definitieve agenda. Je kunt dan ook de bijbehorende vergaderstukken downloaden. Op verzoek sturen we de vergaderstukken ook in papier toe.