ALV en Atelier Effect, Resultaat en Impact

23 juni 2016

Graag nodig we leden én niet-leden uit voor het Atelier Effect, Resultaat en Impact en/of de Algemene Ledenvergadering.

Fondsen en overheden vragen steeds vaker naar de maatschappelijke betekenis van uw organisatie. U moet uw verhaal onderbouwen met onweerlegbare cijfers en inzichten in de impact voor mensen of de samenleving als geheel. Maar hoe doet u dat op een overtuigende manier die bij uw organisatie past? Leden van NOV bieden u 4 ateliers met hun ervaringen en inzichten aan.

Atelier 1: Return on investment

Scouting Nederland (160 miljoen euro) en KBO-Brabant (48 miljoen euro) hebben eerder onderzoek laten doen naar het rendement en het effect van hun activiteiten. Beide organisaties geven inzicht in hoe ze tot het onderzoek zijn gekomen, inclusief de kosten en eigen inzet. Belangrijker is het effect van deze impact-effectrapportage.

Door: Wilma Schrover (KBO-Brabant) en Marijke Hodes & Yvonne Snelders (Scouting Nederland)

Scouting Nederland werkte met Steward Redqueen (lees meer bij Scouting).
KBO-Brabant werkte met stichting Oikos (lees meer bij KBO-Brabant) en voert momenteel een nieuw onderzoek uit.

Atelier 2: Het pakkende verhaal

Stichting Present heeft onlangs met het Instituut van Publieke Waarden een impactonderzoek (Lees meer bij Present) uitgevoerd. Het IPW heeft een model waarmee zij maatschappelijk initiatieven kunnen waarderen. Naast rendement zijn ook betrokkenheid en legitimiteit factoren van belang. Voor Present zijn met casuïstiek pakkende verhalen beschreven, maar ook een beschrijving van de ingezette vrijwilligersuren en de aannemelijk te maken uitgespaarde maatschappelijke kosten. Waarom wilde Present dit type onderzoek, terwijl er al impactonderzoeken lagen? En wat kan Present hiermee?

Door: Tiemen Zeldenrust

Atelier 3: Impactbeleving bij de doelgroep

Humanitas ontwikkelt een monitoring- en evaluatiesysteem om de ontwikkeling van deelnemers structureel te volgen. In 7 leefgebieden wordt zichtbaar welke effecten deelnemers zelf ervaren. Dat geeft informatie over de voortgang op individueel niveau, maar ook op activiteit- en afdelingsniveau. Hiermee wil Humanitas meer grip krijgen op de kwaliteit en impact van haar activiteiten, en op een eenvoudige en overzichtelijk wijze verantwoording kunnen afleggen. Deze manier van meten (vanuit het perspectief van de deelnemer) past het in de Humanitas-visie om niet te denken voor de deelnemer, maar juist de persoon zelf voorop te plaatsen. Krijg inzicht in het meetinstrument en hoe Humanitas dit samen met haar afdelingen ontwikkelt.

Door: Heleen de Boer

Atelier 4: Leren van ontwikkelingssamenwerking

In de ontwikkelingssamenwerking is jarenlange ervaring met het (moeten) meten van impact. Met veel vallen en opstaan is gezocht naar een steeds betere manier om de verbinding tussen activiteiten, lokale praktische impact en hoger liggende doelen inzichtelijk te maken. Een van de methodes die hiervoor wordt gebruikt, is de zogenaamde Theory of Change. Tijdens dit atelier krijgt u inzicht in onder meer deze methode, wat het oplevert en wat het zou kunnen betekenen voor u als vrijwilligersorganisatie.

Door: Peter Das

Locatie en tijden

Het Atelier en de Algemene Ledenvergadering vinden plaats in het centrum van Utrecht en zijn goed per bereikbaar per openbaar vervoer. Na aanmelding krijgt u de exacte locatie.

12.30 uur - Inloop
13.00 uur - Atelier Effect, Resultaat en Impact
15.00 uur - Inloop ALV
15.30 uur - Start ALV
17.00 uur - Afsluiting met een drankje en hapje

Agenda Algemene Ledenvergadering

- Opening door Ella Vogelaar
- Jaarverslag 2015 (bijlage)
- Jaarrekening 2015
- Mededelingen en actuele ontwikkelingen (bijlage)
- Uitkomsten herijking Strategie NOV
- Rondvraag

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan tot 16 juni 2016 via deze link: https://yled.nl/nov.nl/impact/nl

Het Atelier Effect, Resultaat en Impact heeft vier onderdelen, waarvan u er twee kunt meemaken. De inschrijving voor deze ateliers is ter plekke en vol is vol.

Het Atelier Effect, Resultaat en Impact is gratis, maar niet kostenloos. Heeft u zich aangemeld, maar kunt u onverhoopt niet? Regel dan vervanging of meld u zo snel mogelijk af bij Petra Zeverboom: p.zeverboom nov.nl .