Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst Overheidsbeleid

23 november 2017

Graag nodig we leden, niet-leden en relaties uit voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitend de Themabijeenkomst Overheidsbeleid op donderdagmiddag 23 november 2017 in Utrecht. Meld je aan voor de ALV en/of de Themabijeenkomst!

Agenda Algemene Ledenvergadering

Van 13.30 tot uiterlijk 14.45 uur

 • Opening
 • Bestuursvacature voorzitter en bestuurssamenstelling
 • Financiën 2017
 • Jaarprogramma 2018
 • Experiment democratische inrichting en besluitvorming Vereniging NOV
 • Mededelingen en actuele ontwikkelingen

 

Themabijeenkomst Overheidsbeleid en de invloed op vrijwilligerswerk (en vice versa!)

Van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur

De plannen van het nieuwe kabinet zijn net bekend, maar wat betekenen ze voor het vrijwilligerswerk? Volgend jaar komen er om en nabij 388 lokale coalities uit de gemeenteraadsverkiezingen en ze hebben allemaal hun invloed op het vrijwilligerswerk. Provincies zijn verantwoordelijk voor bovengemeentelijke taken, en rekenen daarbij ook op vrijwilligers. Welke invloed hebben overheden op vrijwillige inzet en welke invloed heeft het vrijwilligerswerk op overheidsbeleid? 

Kansen verkennen

Na de Algemene Ledenvergadering luister je naar voorbeelden van overheidsbeleid en verken je de kansen en de wensen die jouw organisatie heeft en die we als branche naar voren brengen. Wat is het idee achter en zijn de perspectieven van de maatschappelijke diensttijd? Wat betekent right to challenge nu echt en hoe benut je dat? Wat pakt de provincie wel en niet op? En hoe functioneert dat dan? Hoe ga je, met al die gevoelige lokale verhoudingen, de gemeenteraadsverkiezingen in? Wat zijn goede voorbeelden van goed gemeentelijk beleid en hoe bewerkstellig je dat in jouw gemeente?

Gesprekstafels (we werken aan het programma) zijn:

 1. Maatschappelijk Diensttijd, EVS (vrijwilligerswerk door jongeren in Europa), Europees Solidariteitskorps; kansen en (in)richting van het kabinetsbeleid. Met bijdragen van het ministerie van VWS en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
 2. Sterk gemeentelijk burgerinitiatiefbeleid. Met bijdrage van de gemeente Berkelland.
 3. Het voorkomen van misbruik in het vrijwilligerswerk, de rol van de gemeente. Met bijdrage van de gemeente Breda.
 4. Groen vrijwilligerswerkbeleid bij de provincie. Met bijdrage provincie Overijssel.
 5. Gemeentelijke beleid inburgering en vrijwilligerswerk. Met bijdragen van de gemeente Alkmaar en Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar.
 6. Lobby gemeenteraadsverkiezingen. Met bijdrage van D66 Utrecht en GroenLinks Utrecht. 

 

Voor wie?

De ALV is voor NOV-leden, maar kom gerust een kijkje nemen als niet-lid. 

De gesprekstafels Overheidsbeleid zijn ook voor niet-leden en geschikt voor:

 • bestuursleden
 • voorzitters
 • directie of directieleden
 • verenigingssecretarissen
 • medewerkers/adviseurs VWC’s
 • NOV-relaties, actief op organisatieverandering

 

Locatie en tijden

De Algemene Ledenvergadering en de Themabijeenkomst Overheidsbeleid vinden plaats bij Vereniging NOV aan de Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA in Utrecht (zie routebeschrijving). De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer, te voet en te fiets. Ook de bereikbaarheid per auto is niet heel slecht, maar Utrecht is geen autovriendelijke stad en er zijn heel veel werkzaamheden in de omgeving van NOV. Hou daar rekening mee in de planning en kom bij voorkeur niet met de auto.

Programma en tijden

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - ALV
14.45 uur - Pauze en inloop themabijeenkomst
15.00 uur - Start Themabijeenkomst Overheidsbeleid
17.00 uur - Afsluiting met een drankje en hapje

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan tot 21 november 2017 via deze link: https://yled.nl/nov.nl/overheidsbeleid/nl

De inschrijving voor de gesprekstafels Vrijwilligerswerkbeleid is ter plekke en vol is vol. 

De Themabijeenkomst Overheidsbeleid is gratis, maar niet kosteloos. Heb je je aangemeld, maar kun je onverhoopt niet? Regel dan vervanging of meld je zo snel mogelijk af bij Petra Zeverboom: p.zeverboom nov.nl .

 

microfoon_spreekgestoelte