Algemene Ledenvergadering

24 november 2016

Graag nodig we leden én niet-leden uit voor de bijeenkomst Vrijwilligerswerk door Vluchtelingen en/of de Algemene Ledenvergadering op donderdagmiddag 24 november in Utrecht. Save the date of meld u alvast aan! In tegenstelling tot vorige keren beginnen we met de ALV en hebben we vervolgens de themabijeenkomst.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Van 13.00 tot uiterlijk 15.00 uur.

  • Opening door Ella Vogelaar
  • Voorstel statutenwijziging lidmaatschap (aspirant-lidmaatschap en lokale organisaties )
  • Jaarplan 2017
  • Begroting 2017
  • Herbenoeming Fenna Noordermeer, Ella Vogelaar en Jos van Nunen
  • Contributie 2017


'Een goede invulling van verloren tijd!'

Van 15.00 tot 17.00 uur.

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen; hoe organiseer je dat lokaal slim?

Er zijn steeds meer initiatieven gericht op vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Zowel voor mensen in de noodopvang als voor in de gemeente wonende statushouders. Voor de mensen in de noodopvang is de komende tweeëneenhalf jaar extra inzet mogelijk met extra geld van onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit vindt plaats in het samenwerkingsprogramma Aan de Slag! (met Pharos in de lead), samen met vrijwilligerscentrales en/of andere spilorganisaties, lokale, regionale & provinciale organisaties en afdelingen van landelijke organisaties.

Vier workshops

Op het onderwerp vrijwilligerwerk door vluchtelingen organiseren we vier praktische workshops:

  1. Ervaringen met de uitvoering van vrijwilligerswerk door vluchtelingen in de opvang.
  2. Vrijwilligerswerk door statushouders. Hoe kun je dat in de gemeente met alle actoren goed verbinden?
  3. Visie en beleid; gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ervaringen met integratie van deze groepen en hoe vanuit de geleerde lessen we het nu slimmer kunnen doen.
  4. Gesprek met vluchtelingen zelf over hun ervaring, motieven en wensen voor vrijwilligerswerk.

 

Locatie en tijden

De Algemene Ledenvergadering en de Bijeenkomst 'Een goede invulling van verloren tijd!' vinden plaats in het centrum van Utrecht. De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer, te voet en te fiets. Ook de bereikbaarheid per auto is niet slecht, maar Utrecht is geen auto-vriendelijke stad. Hou daar rekening mee in de planning. Na aanmelding krijgt u de exacte locatie en routebeschrijving.

12.30 uur - Inloop
13.00 uur - ALV
14.30 uur - Inloop bijeenkomst Vrijwilligerswerk door Vluchtelingen
15.00 uur - Start 'Een goede invulling van verloren tijd!'
17.00 uur - Afsluiting met een drankje en hapje

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan tot 20 november 2016 via deze link: https://yled.nl/nov.nl/vluchtelingenalv/nl

De inschrijving voor de workshops is ter plekke en vol is vol.

De bijeenkomst Vrijwilligerswerk door Vluchtelingen is gratis, maar niet kostenloos. Heeft u zich aangemeld, maar kunt u onverhoopt niet? Regel dan vervanging of meld u zo snel mogelijk af bij Petra Zeverboom: p.zeverboom nov.nl.