Alv en Themabijeenkomst Imago Vrijwilligerswerk

27 november 2014

Natuurlijk is de vrijwilliger - de actieve burger - het ‘cement van de samenleving’. Toch lijken er soms wat barstjes in het cement te komen. En daarmee ook in het imago van het vrijwilligerswerk.

Zo komt met enige regelmaat de term arbeidsverdringing om de hoek kijken. Aan de ene kant wordt van overheidswege de druk op vrijwilligers opgevoerd: ‘we zetten meer vrijwilligers in’, ‘dit moeten vrijwilligers gaan doen’, ‘we verwachten een tekort aan vrijwilligers’, ‘nu is de burger zelf aan zet’. Aan de andere kant zie je dat betaalde professionals, bijvoorbeeld in zorg en welzijn, hun baan kwijtraken. Ze zien dat vrijwilligers worden ingezet in functies die voorheen door betaalde krachten werden vervuld. Voor de vrijwilliger dus geen gemakkelijke positie. Voor de ene organisatie lijkt hij een oplossing, voor de andere een gevaar voor de arbeidsmarkt. De overheid heeft haar hoop gevestigd op de vrijwilliger in publieke voorzieningen, de buurt, maatschappelijke organisatie etcetera. Werkgevers zitten om hem te springen. Bonden zijn kritisch over de wijze waarop vrijwilligers soms worden ingezet. Ook vrijwilligers zelf twijfelen soms tussen ‘Word ik gebruikt, verdring ik arbeid? Is dit nog wel verantwoord?’ en ‘Ik kan dit toch niet laten liggen?’ of ‘Wie weet wat hier (voor mij) nog uit voortvloeit!’

Oorzaken helder krijgen

De vrijwilliger is in sommige ogen van doener dader geworden. Soms zelfs in eigen ogen. Hoog tijd om een en ander helder te krijgen. Wat gebeurt er met onze maatschappij en welke rol speelt de vrijwilliger hier in, ook ten opzichte van betaalde medewerkers en werklozen? Welke rol heb je als vrijwilliger? Wie zijn de probleemeigenaren en wat is dan hun werkelijke probleem? En niet als laatste, hoe sterk is het imago van het vrijwilligerswerk?

Kom, luister en spreek mee! De bijeenkomst is voor leden en niet-leden.

Sprekers en programma

15.00 Welkom en inleiding door Ella Vogelaar
15.10 Visiesessie van Doener naar Dader


Eva Scholte, directeur Humanitas

Tegen welke grenzen loopt Humanitas aan? Wanneer beschouwt Humanitas iets als werkverdringing en wanneer niet? Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen waaraan Humanitas die criteria ontleent?

Eric de Macker, voorzitter CNV Publieke Zaak

Hoe verhoudt vrijwilligerswerk zich tot betaalde arbeid? Waar zitten knelpunten en hoe zouden we daarmee om kunnen gaan?

Menno Hurenkamp (UvA), hoofdredacteur S&D

Hoe maak je politieke keuzes voor beleid? En hoe ga je om met tegengestelde belangen tussen diverse departementen (BZK, VWS versus EZ en SZW)?

Uiterlijk 16.45 Afsluiting door Ella Vogelaar met aansluitend een hapje en een drankje

ALV

Voorafgaand aan de themabijeenkomst is van 13.00 tot 14.45 uur de Algemene Ledenvergadering van Vereniging NOV. Bent u lid? Meld u dan aan voor de ALV via dit formulier. U kunt u in dit formulier ook aanmelden voor de themabijeenkomst.

Aanmelden themabijeenkomst 

  1. Bent u geen lid? Meld u dan hier aan voor de themabijeenkomst.
  2. Bent u lid en komt u naar de ALV én de themabijeenkomst? Meld u dan hier aan.
  3. Bent u wel lid, maar komt u alleen naar de themabijeenkomst? Meld u dan hier aan.

Wilt u lid worden? Ga dan naar http://nov.nl/lid-worden

Locatie

Utrecht, na aanmelding ontvangt u de exacte locatie. 

Kosten

Deze themabijeenkomst is in principe gratis. Heeft u zich aangemeld en kunt u onverhoopt niet komen? Meld u dan af voor 24 november of stuur een vervanger. Vereniging NOV brengt € 50,- in rekening voor deelnemers die zich niet afmelden. 

 

Dit is Eva Scholte

Eva Scholte (1970) studeerde Psychologie met als specialisatie arbeid, gezondheid en organisatie aan de Universiteit van Utrecht. Daarna werkte ze tien jaar in verschillende functies (jongerenadviseur, projectmedewerker Latijns-Amerika en teammanager van de afdeling CNV Internationaal) bij de vakvereniging CNV.  Ze vervolgde haar loopbaan als sectormanager bij Blijf Groep, een regionale instelling in Noord-Holland en Flevoland die zich inzet voor de aanpak van huiselijk geweld.
 
Sinds 1 december 2010 is Scholte directeur van de vereniging Humanitas. Deze organisatie zet zich met 13.000 vrijwilligers en 300 betaalde medewerkers al bijna 70 jaar in voor  mensen die het even niet alleen redden.  Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, variërend van opvoedingsondersteuning en hulp bij rouw tot vriendschappelijk huisbezoek en ondersteuning bij het op orde brengen van de financiële situatie. Scholte is bestuurslid van VFI en van de Coalitie Erbij, daarnaast zit ze in het DB van de Humanistische Alliantie.

Dit is Eric de Macker
Eric de Macker is bestuursvoorzitter van CNV Publieke Zaak. Zijn eerdere functies bij de vakbond waren jurist, en later manager van het Bureau Dienstverlening. Sinds 1 januari 1997 is Eric lid van het Bestuur van CNV Publieke Zaak. Zijn aandachtsgebied is de Markt en hij is lid van het algemeen bestuur van de CNV Vakcentrale.

Dit is Menno Hurenkamp
Menno Hurenkamp (1971) is hoofdredacteur van S&D. Hij is politicoloog en journalist, werkt aan / schrijft voor onder meer de Universiteit van Amsterdam en de Groene Amsterdammer, publiceerde over groepsgedrag, burgerschap, keuzevrijheid, nieuwste geschiedenis, Nederlandse politiek. S&D is een uitgave van de Wiardi Beckman Stichting, Wetenschappenlijk Bureau voor de Sociaal-Democratie.