ALV en themabijeenkomst Wie is nog vrijwilliger in de toekomst?

21 juni 2018

Bij deze ALV vragen we je om met leden (en niet-leden) een aantal onderwerpen ter plekke voor te bespreken. Hoe denken anderen erover? Daarnaast twee extra's: een presentatie van Motivaction en de presentatie van het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal.

Algemene Ledenvergadering (experimenteer mee!)

Tijdens de ALV kies je voor een voorbespreking in één van drie subgroepen. Dit is één van de manieren waarop we experimenteren met de verenigingsdemocratie. Op deze manier spreek je ander leden inhoudelijk over 1 van onderstaande onderwerpen.

 1. Vooroverleg inhoudelijke koers: jaarverslag 2017
 2. Vooroverleg financiële koers: jaarrekening 2017
 3. Vooroverleg Werkwijze en samenstelling bestuur

 

Daarna gaan we plenair de agenda behandelen. (zie agenda onderaan)

Extra thema 1: Wie is nog vrijwilliger in de toekomst?

Inleiding en gesprek met Cecilia Keuchenius van Motivaction
Motivaction is een marketingbureau met expertise en inzicht in de ontwikkeling van de keuzes van mensen en hun waardering van vrijwillige inzet. Zij hebben de afgelopen jaren meerdere landelijke organisaties geadviseerd in hun werving en binding van vrijwilligers. Cecilia geeft:

 1. een korte typering burgerschapsstijlen en ontwikkeling door de tijd (wat vinden mensen belangrijk, in hoeverre doen zij al vrijwilligerswerk etc.);
 2. inzicht in de gevolgen voor het vrijwilligerswerk en met name het binden van vrijwilligers;
 3. inzicht in de wensen voor vrijwilligerswerk die bij verschillende sterker wordende burgerschapsstijlen en wensen van jongeren;
 4. adviezen/inspiratie voor het werven van nieuwe (typen) vrijwilligers;

 

Extra thema 2: Investeren in de positie en toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg

Inleiding over het eigene van vrijwilligers in de zorg en hun toegevoegde waarde. Waarom zijn erkenning, een goede positionering en investering daarin noodzaak? En hoe hangt dat samen met de trends in het vrijwilligerswerk (volgens Motivaction)?

Presentatie en aanbieding van het Manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal, uitgebracht door 16 landelijke organisaties met en voor vrijwilligers en NOV.

Tijden

12.30 – 13.00 Inloop
13.00 – 13.45 ALV Voorbespreking in 3 subgroepen
14.00 – 14.45 ALV plenair
15.00 – 17.00 Extra thema's

Agenda ALV (bijlagen zenden we na)

 1. Verslag Algemene Vergadering 23 november 2017
 2. Mededelingen over de actiepunten
 3. Visie op besturen in NOV
 4. Voordracht/stand van zaken werving voorzitter
 5. Voordracht/stand van zaken werving bestuursleden
 6. Concept Jaarverslag 2017
 7. Jaarrekening 2017

 

Aanmelden en kosten

Aan de ALV en de themabijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan op deze pagina via onze online community tot en met 14 juni 2018. Er is plek voor maximaal 80 deelnemers. Bij overaanmelding gaan leden voor.