Praktisch aan de slag in 2015

29 september 2014

De agendacommissie van het Netwerk Ondersteuning Vrijwillige inzet (NOVi), nodigt collega’s van vrijwilligerscentrales van harte uit om zich te informeren over een aantal nijpende en interessante onderwerpen. En natuurlijk om daar de eigen kennis, mening en ervaringen in te delen! Tijdens de bijeenkomst gaat het om de Participatiewet en de (verplichte) tegenprestatie, verdringing van betaalde arbeid en de vrijwilligerscolleges. Een praktische bijeenkomst dus!

Programma

12.30 uur - Inloop en ontvangst met een broodje
13.00 uur - Opening door dagvoorzitter NOV-bestuurslid Jos van Nunen
13.15 uur - Presentaties Vrijwilligerscolleges, Skanfonds
14.00 uur - Pauze
14.15 uur - Participatiewet en kansen voor organisaties en de vrijwilligerscentrale
15.00 uur - Pauze
15.15 uur - In gesprek over verdringing van betaalde arbeid
16.15 uur - Afsluiting

Toelichting op het programma

Vrijwilligerscolleges
In 2012 is het Skanfonds in samenwerking met Vereniging NOV en Movisie gestart met de introductie van het Vrijwilligerscollege. Dit is een nieuw concept om op een flexibele, laagdrempelige, vraaggerichte en goedkope manier deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers te geven. Vrijwilligers brengen de leerbehoeften in kaart en zoeken talenten die over die onderwerpen een training, cursus of workshop kunnen geven. In het Vrijwilligerscollege komen vraag en aanbod bij elkaar en leren vrijwilligers van elkaar door trainingen, cursussen, workshops en individuele begeleiding. Tien centrales zijn nu bijna twee jaar bezig met het concept. Hoe hebben deze centrales de Vrijwilligerscolleges vormgegeven?
 
Participatiewet en kansen voor organisaties
De Participatiewet geldt vanaf 1 januari. Dit betekent dat mensen met een WWB-uitkering ((Wet Werk en Bijstand) vanaf die datum door de gemeente verplicht kunnen worden tot het doen van een tegenprestatie. Dit gebeurt nu al op steeds meer plekken. En het gebeurt ook bij vrijwilligersorganisaties, hoewel de tegenprestatie geen vrijwilligerswerk is en mag zijn. Welke kansen biedt dit? Hoe ga je hiermee om en welke trainingen en workshops biedt de centrale aan organisaties? Worden er trainingen georganiseerd voor mensen met een uitkering om ze te ondersteunen bij hun zoektocht naar geschikt vrijwilligerswerk? Jorrit Erps van Vrijwilligerscentrale Deventer laat zien hoe ze dit in Deventer oppakken.
 
In gesprek over verdringing van betaalde arbeid
Met medewerking van Erica Hemmes en Ger Deleij van FNV bondgenoten
Door de bezuinigingen zijn er minder middelen in de zorg en welzijn. Ook in andere sectoren ontslaan organisaties betaalde krachten vanwege bezuinigingen of omdat het werk onrendabel is. Tegelijkertijd vraagt de overheid mensen meer zelf te doen en gaan vrijwilligers steeds meer taken doen die voorheen door beroepskrachten werden uitgevoerd. Ook zijn er steeds meer (startende) bedrijven en zzp'ers die met vrijwilligers willen werken. Verdringing van betaalde arbeid is niet toegestaan voor mensen met een WW-uitkering. Voor mensen zonder WW-uitkering is dit geen belemmering. Hoe ga je om met de bemiddeling van vrijwilligers voor een functie of taak waarvan jij het vermoeden hebt dat dit voorheen gedaan werd door een betaalde kracht? Hoe ga je om met organisaties met winstoogmerk die vrijwilligers willen vinden (en waarvan je stiekem denkt dat het best past)? De vakbonden hebben hier uitgesproken ideeën over. Na een korte toelichting op het standpunt van de FNV gaan we in gesprek over verdringing van betaalde arbeid.

Datum, tijd en locatie

Maandag 29 september, van 12.30 tot 17.00 uur in Utrecht (exacte locatie krijgt u na aanmelding). 

Kosten en aanmelden

De toegang is € 35,- voor NOV-leden en € 70,- voor niet-leden. Aanmelden kan tot 26 september 2014 via dit formulierhttp://www.yled.nl/nov.nl/aandeslag/nl  

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij Ronald Hetem, r.hetem nov.nl, 0630100448.