13de Kinderwerkersdag; samen spelen, samen leven

13 november 2017

Samen spelen,  samen leven is het thema van de 13e Kinderwerkersdag 2017 die 13 november bij Doenja Dienstverlening in Utrecht wordt gehouden. Door samen te spelen leren kinderen samen te leven in een wereld waarin iedereen meedoet: kinderen én hun ouders. Het gaat om inclusie, gemeenschapszin, buurtpedagogie, ontplooiing, samenwerking met onderwijs en andere  partners en over gezond opgroeien.

Jeannette Doornenbal houdt een vlammend betoog over inclusie en buurtpedagogie. Zij is lector Integraal jeugdbeleid – Opvoeding, Onderwijs en Opvang aan de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast is zij voorzitter van het wetenschapteam van PACT,  een landelijk project Samen werken voor jonge kinderen.

Er zijn inspiratiesessies, werksessies, speeddates en een informatiemarkt en je maakt kennis met enkele bijzondere projecten van
Doenja Dienstverlening en kinderwerkers uit het land over inclusie en burgerschapsvorming. Het programma is gereed in september. Heb je wensen en suggesties? Mail naar contact kinderwerkwinkel.nl

Noteer de datum 13 november vast in je agenda! Nadere info volgt, en hou de websites van de Kinderwerkwinkel en de partners in de gaten!
 

 De 13e Kinderwerkersdag op 13 november wordt mogelijke gemaakt i.s.m. DOENJA Dienstverlening, Kinderwerkwinkel, BVjong, Movisie, NJi, Sociaal Werk Nederland, Steunpunt Kindervakanties, Verdiwel en NOV.

KWdag-2017